sportplaneta.cz > Obsah nápovědy

Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností 123 group s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.


Společnost 123 group spol. s r.o. je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů podle platné právní úpravy.